© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Annonsbilder

När HÄRADSSPARBANKEN i Mönsterås skulle göra om sin hemsida anlitades Curt-Robert Lindqvist. Vid fotograferingen hade han med sig sin mobila ateljé. Förutom vanliga porträttbilder på de anställda, skapade han också annonsbilder med personalen som modeller.

Idén var att göra svart-vita bilder med detaljer som plockade upp färgen från företagets logga.