© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Annonsbilder

Utbildningscentret ETEC skaffade nya arbetskläder till eleverna under 2014. Uppdraget till Curt-Robert Lindqvist var att använda eleverna som modeller i de nya kläderna till annonsbilder och bilder för olika typer av presentationer av Etec.