© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Broschyr

FÖRETAGSCENTRUM, FCO, är ett nätverk för företagare i Oskarshamns kommun. Bilderna användes till en broschyr som presenterade medlemsföretagen.