© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Broschyr

IQF FROST är ett företag som gör industrifrysar som används för att frysa fisk, bär och grönsaker.

Företaget är baserat i Malmö och har kunder i hela världen. Bilderna används till en presentationsbroschyr.