© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Broschyr

Under flera år har Curt-Robert Lindqvist åkt runt i Sverige och fotograferat på olika NATURBRUKSGYMNASIUM. Uppdragen kommer från Krepart, som gör annonsfinansierade tidningar. För skolorna är dessa tidningar ett viktigt sätt att locka elever varje år.

Bilderna kommer från Södra Viken i Sunne och togs till 2015 års broschyr.