© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Dokumentär

Företaget MARTINSSONS hade konstruerat en gång- och cykelbro som skulle monteras på Ölandsleden. För Curt-Robert Lindqvist blev det ett spännande fotouppdrag att dokumentera arbetet. Förutom att vara en ren dokumentation skulle bilderna användas på webben och till annan marknadsföring.