© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Företag

Företaget ENGCOM gör rotationsverktyg till grävmaskiner. Via en app i telefonen kan kunderna få support. Bilderna togs i Kalmar till en tidning med branschinformation om supportfunktionen.