© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Industrifoto

SCANIA är en återkommande kund. Uppdragen varierar: industribilder, dokumentation, reportage från en företagsfest eller porträttbilder.

Fotografering till personaltidningen Inside är ett löpande uppdrag.