© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Industrifoto

SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, är en återkommande kund. Här syns bilder från Äspölaboratoriets underjordsdel, en forskningsanläggning kring ett framtida slutförvar av radioaktivt kärnbränsleavfall. Anläggningen ligger på Äspö norr om Oskarshamn.