© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Natur

Det här är bilder till SKB:S TIDNING LAGERBLADET. Reportaget handlade om öns spännande geologi. Med på resan var reporterna Anna Wahlsteén och Linnéuniversitetets geolog Tommy Claesson. Lagerbladet är en av SKB:s publikationer som ger löpande fotouppdrag.