© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Nyhetsbilder

En större brand drabbade MÖNSTERÅS BRUK under 2011. Som fotograf inom dagspress – och även som egen företagare – har Curt-Robert Lindqvist tagit en mängd nyhetsbilder. När han fick kännedom om branden och hade möjligheten, åkte han givetvis dit. Det kraftiga röken gjorde att bilderna blev dramatiska.