© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Porträtt

Nystartade företaget de:scribe behövde bilder till webbplatsen. Bakom företagsnamnet finns Jonas Frykman. Här är han fotograferad vid Fredriksbergs herrgård i Oskarshamn.