© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Presentation

Curt-Robert Lindqvist samarbetar med Jonas Frykman, som har företaget de:scribe, med att ta fram presentationsmaterial åt FASTIGHETBYRÅNS kontor runt om i Sverige. Med broschyren kan byrån presentera sin verksamhet och sin personal. Hittills har det blivit ett 40-tal broschyrer åt byråer runt om i landet, bland annat i Örebro, Falköping, Falkenberg, Karlskrona, Mönsterås och Oskarshamn.