© COPYRIGHT 2015
CURT-ROBERT LINDQVIST
Med förtjusning producerad
av burbus AB

Resereportage

Här är ett reportage från ST MICHELS MOUNT i Cornwall. Den steniga ön pryds av ett medeltida slott och en lika gammal kyrka. Här finns även fantastiska trädgårdsterrasser. Det går att åka båt till ön eller gå över när det är lågvatten. Landskapet var tacksamt att fotografera och här syns ett urval av bilder från Curt-Robert Lindqvists resereportage.